Telovadnica

Telovadnica, vir: ecophon.com
Telovadnica

Šolske telovadnice so prostori, kjer je treba zagotoviti optimalne razmere za učence in učitelje. Hrup ima več škodljivih posledic: nerazumevanje navodil, zmanjšanje varnosti zaradi preslišanih opozoril, slabši uspeh otrok pri posamezni aktivnosti zaradi slabše komunikacije in splošno neprijetno počutje zaradi hrupa. Učitelji pa so hrupu izpostavljeni dnevno še dlje časa in dolga leta, zato je vpliv nanje še večji. Hitreje se slabša sluh, povečana je obremenitev glasilk, kar lahko privede do obolenj in pogoste odsotnosti z dela. Visok hrup dokazano vpliva na zvišanje krvnega tlaka, glavobole, povečuje stres in z njim povezane bolezni.

Zaradi velikosti prostora je treba obloge namestiti na strop in stene. Akustične obloge na stenah in stropu v telovadnicah morajo hrup zmanjšati v zadostni meri, obenem pa morajo izpolnjevati zahteve glede odpornosti na udarce in ustreznega čiščenja.

Telovadnice imajo pogosto dodatno funkcijo: služijo kot prireditveni prostor za šolske ali javne dogodke, na katerih je treba zagotoviti jasno razumevanje govora ter primerno akustiko za glasbene dogodke. Akustični elaborat je nujen.

Koncertne in večnamenske dvorane

Cankarjev dom
Cankarjev dom
lambri_dvorana
Lambri dvorana

S posebno prostorsko arhitekturo in akustičnimi elaborati se lahko zagotovi ustrezna akustika za osnovno rabo prostora, poleg tega pa se tudi spreminja glede na trenutne potrebe.
Pri materialih za akustične obloge se posveča več pozornosti videzu, trajnosti, varnosti in trajnostnosti. Materiali morajo biti negorljivi, ne smejo sproščati nevarnih hlapnih snovi, površine pa morajo biti odporne in morajo omogočati vzdrževanje.

Glasbena šola Radovljica
Glasbena šola Radovljica

V spomeniško zaščitenih prostorih nameščanje različnih oblog ni možno. Z minimalnimi posegi v konstrukcije in praktično brez poškodb obstoječih površin pa včasih lahko s sodobnimi elementi akustično preuredimo tudi zahtevnejše prostore. Posamezni viseči absorberji ne zakrijejo izvirne oblike prostora in ne zmanjšujejo volumna in kroženja zraka v prostoru.

×

Preden dokončamo vašo prijavo...

S klikom na polje »DA« spodaj potrjujete, da do morebitnega preklica sprejemate naša tržna obvestila (od Kalcer d.o.o.) po elektronski pošti. Za namen obveščanja z e-pošto hranimo elektronski naslov, ime in priimek. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Še zadnji korak

Ali nam dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih? Ker se trudimo pošiljati čimbolj kakovostno in za prejemnike zanimivo vsebino, bi želeli meriti odzive na poslana sporočila. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil osebne podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Prijava poteka...

Prosimo, počakajte nekaj trenutkov.