Radon

...dosežemo dovolj dobrih rezultatov ali kjer bi bile drugačne izvedbe blaženja težko izvedljive in negospodarne, je smiselno izvesti tesnjenje kletnih konstrukcij. Za [...]