Bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati požarne konstrukcije obravnavajo Gradbeni zakon, Tehnična smernica Požarna varnost v stavbah (TSG-1-001:2019), privzeti evropski standardi (SIST EN), izvirni slovenski standardizacijski dokumenti (SIST EN 13501-1), privzeti mednarodni standard (SIST ISO), privzeti tuji standardi (SIST DIN) in druge javno dostopne tehnične specifikacije.

Velux odvod dima

Podrobnejša kot v tehnični smernici Požarna varnost v stavbah so priporočila v smernici Slovenskega združenja za požarno varnost SZPV 412: Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov, v kateri so dodana tudi priporočila za izbiro gradbenih materialov pri rekonstrukcijah in energetskih sanacijah.

Standard EN 13501-1 “Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb – 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj” razvršča gradbene proizvode glede na njihov odziv na ogenj in določa metode preskušanja. Požarni razredi gradbenih materialov so podrobneje predstavljeni v smernici SZPV 412, v spodnji tabeli pa so izbrani podatki o požarnih razredih za najpogosteje uporabljene materiale v suho-montažni gradnji:

Požarni razredi najpogosteje uporabljanih materialov v suho-montažni gradnji

izdelki požarni razred
požarne mavčno vlaknene plošče A1-s1, d0
plošče iz kalcijevega slikata A1-s1, d0
lahko-betonske plošče A1-s1, d0
vermikulitne plošče A1-s1, d0
izdelki iz penjenega betona A1-s1, d0
mavčno kartonske plošče A2-s1, d0
cementno iverne plošče A2-s1, d0
OSB plošče D-s2, d0
kovinske plošče za spuščene strope A1-s1, d0
kovinske plošče za spuščene strope, kaširane A2-s1, d0
mineralne plošče za spuščene strope A2-s1, d0
izolacija iz mineralne volne, nekaširana A1-s1, d0
izolacija iz penjenega stekla, surova A1-s1, d0
izolacija iz penjenega stekla, kaširana E
izolacija iz PIR/PUR – vgrajeno* B-s2,d0
izolacija iz PIR/PUR – samostojno E
izolacija iz papirne celuloze – vgrajeno* B-s2,d0
izolacija iz papirne celuloze – samostojno E
izolacija iz EPS, XPS, lesne izolacije, vakuumski paneli E
aluminijska folija, nekaširana A1
fasadna folija Ampatop B B-s1,d0
gradbene folije PE, AL HDPE, PP, HDPE, PVC E
×

Preden dokončamo vašo prijavo...

S klikom na polje »DA« spodaj potrjujete, da do morebitnega preklica sprejemate naša tržna obvestila (od Kalcer d.o.o.) po elektronski pošti. Za namen obveščanja z e-pošto hranimo elektronski naslov, ime in priimek. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Še zadnji korak

Ali nam dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih? Ker se trudimo pošiljati čimbolj kakovostno in za prejemnike zanimivo vsebino, bi želeli meriti odzive na poslana sporočila. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil osebne podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Prijava poteka...

Prosimo, počakajte nekaj trenutkov.