Gradbeni zakon šteje varčevanje z energijo in ohranjanje toplote med bistvene zahteve.

Namen in učinkovitost toplotne izolacije (tudi izolacije tal) sta določena z Zakonom o učinkoviti rabi energije ZURE; IV. Poglavje o ENERGETSKI UČINKOVITOSTI STAVB v 25. členu določa, da morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske »Skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini; (vir: Energetski zakon EZ-1-UPB2, 2019)

Natančnejše opredelitve zahtev in pogojev za projektiranje pa najdemo v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in tehnični smernici Učinkovita raba energije, v 9. členu, ki govori o toplotni zaščiti objektov.

Toplotna izolacija pod temeljno ploščo

Fibran

Zahteve po zmanjševanju prehoda energije skozi ovoj stavbe in zmanjševanju negativnega vpliva toplotnih mostov so povečale tudi uporabo izolacij v najnižji etaži stavbe (kleti ali pritličju). Z vse bolj pogostim načinom temeljenja s temeljno ploščo, ki predvsem v stanovanjski gradnji spodriva točkovno in pasovno temeljenje, so se pokazala potrebe po toplotni izolaciji na zunanji strani konstrukcije.

Toplotna izolacija pod temeljno ploščo ima poleg zmanjševanja toplotnih izgub še dodatne funkcije: zaščito hidroizolacije, zaščito pred prodorom škodljivih plinov, zaščito konstrukcije pred zmrzaljo.

Najpogosteje uporabljeni materiali za izolacijo temeljne plošče so ekspandiran polistiren, penjeno steklo v ploščah, nasutje v obliki granulata iz penjenega stekla ali posebna vrsta ekspandiranega polistirena. To so materiali, ki najmanj vpijajo vodo in imajo največje tlačne trdnosti.

Primerjava izolacij pod temeljno ploščo

material toplotna prevodnost [W/mK] vpojnost vode [%] tlačna trdnost CS(10) [kPa] tlačna trdnost
CC [kPa]
odpornost na glodalce možnost recikliranja
XPS Fibran 400-L 0,035 <1 ≥400 (2/1,5/50) 155 NE sežig
XPS Fibran 500-L 0,035 <1 ≥500 (2/1,5/50) 180 NE sežig
XPS Fibran 700-L 0,035 <1 ≥700 (2/1,5/50) 215 NE sežig
Styrodur 4000CS 0,035 <1 ≥500 (2/1,5/50) 180 NE sežig
Styrodur 5000CS 0,035 <1 ≥700 (2/1,5/50) 250 NE sežig
Foamglas T4+ penjeno steklo 0,041 0 % ≥ 600 (1,5/1/50) 225 DA 100 %
Foamglas PERINSUL HL penjeno steklo 0,058 0 % ≥ 2900 (1,5/1/50) 800 DA 100 %
A-Glass penjeno steklo 0,08 0 % ≥635 – ** DA 100 %
JUBHome BASE 300 0,033 <2 ≥300 90 *** NE sežig
JUBHome BASE 400 0,033 <2 ≥400 120*** NE sežig
*CC
vpliv staranja/razkroja na tlačno trdnost
CC(x/y/z) [kPa]
vrednosti ne presegajo: [x]% zmanjšanje debeline, [y]% tlačno lezenje v [z] letih pri podani obremenitvi
**
vrednost je pogojena z načinom vgradnje in
***
vrednost prevzeta po SIST EN 13163; 2.točka aneksa F

Toplotna izolacija nad temeljno ploščo ali nad neogrevanimi etažami

Toplotno izolacijo tal v bivalnih etažah lahko izbiramo med različnimi materiali: poleg ekspandiranega in ekstrudiranega polistirena še med mineralno ali lesno volno ter med penjenim poliuretanom ali penjenim steklom. Najpogosteje so definirane zahteve po toplotni prehodnosti in nosilnosti: tu kot najbolj učinkovita izolacija prednjači izolacija iz vakuumskih izolacijskih plošč Va-Q-tec VIP, ki je učinkovita že pri nekaj cm debeline, PIR plošče Puren iz penjenega poliuretana, grafitni EPS Neosuper in XPS izolacija.

Toplotna izolacija nad temeljno ploščo ali nad neogrevanimi etažami

Pri zahtevnejših objektih je poleg nosilnosti pomembna tudi kemična odpornost (industrijski objekti), kjer prednjači izolacija iz penjenega stekla Foamglas.
Izolacijo iz lesene ali mineralne volne uporabljamo praviloma v konstrukcijah, kjer je poleg toplotne pomembna tudi zvočna izolacija.

Izolacijsko nasutje je uporabno na neravnih podlagah, nagnjenih ali obokanih konstrukcijah in za zasipanje rež ob talnih instalacijah. Lahko se uporablja v suhem stanju (Bituperl, Fermacell nasutje) ali vezano s cementom in vodo (Fermacell vezano nasutje, Stirobeton).

Posebno poglavje so toplotni mostovi na stiku tal in sten. Ena od rešitev je uporaba posebnega nosilnega izolacijskega materiala iz penjenega stekla – Foamglas Perinsul, ki toplotni most učinkovito zmanjša, obenem pa ima veliko nosilnost. Preprečevanje toplotnega mostu s Foamglas Perinsul zidaki je primerno tako za zidane kot za lesene montažne konstrukcije.

Primerjava toplotnih izolacij pod estrihom

material toplotna prevodnost λ [W/mK]* ekvivalentna debelina za U=0,28 W/m2K [cm] tlačna trdnost
CS(10) [kPa]
vodovpojnost [%] paroprepustnost μ kemijska odpornost
Foamglas T4+ penjeno steklo 0,041 15 600 0
Puren MV-FB 0,026 9 100 <3 40-200
Puren FAL 0,022 8 120 npd 40-200
XPS 0,034 12 300 <1 100
EPS 0,036 13 100 npd npd
grafitni EPS (Neopor) 0,031 11 100 0,5 8
kamena volna Knauf insulation Natur board TPT 0,036 13 30 3 1
lesna volna STEICO base 100 0,048 17 150 npd 5
vir:
tehnična dokumentacija proizvajalcev

Toplotna izolacija stropa med neogrevano in ogrevano etažo

Kadar prva tla niso izolirana ali kadar je spodnja etaža neogrevana, lahko stropno konstrukcijo med hladno in toplo etažo izoliramo tudi s spodnje strani.

Multipor toplotna izolacija stropov

Na strop neogrevane etaže namestimo toplotno izolacijo iz mineralne volne (Celenit Acoustic Mineral, Tektalan, Ursa Tectonic UPh/Vv), penjenega stekla (Foamglas), mineralne plošče Multipor ali izolacijo iz lesnih vlaken. Pri izolaciji stropa se pogosto pojavi še zahteva po manj gorljivih materialih, saj se preko gorljivih stropnih oblog požar zelo hitro širi.

Toplotna izolacija med etažami

Če med ogrevanimi etažami potrebujemo toplotno izolacijo pod talnim gretjem, vgrajenim v estrih, zadošča do 4 cm EPS izolacije ali izolacije iz kamene volne. Za izolacijo pod suhomontažnim talnim gretjem je potrebno uporabiti posebej za ta namen predvidene plošče in upoštevati navodila proizvajalcev sistemskih plošč.

izolacija talno gretje

Kadar je na tleh veliko napeljave in bi za izravnavo potrebovali večjo debelino izolacije, praviloma kombiniramo cenejši EPS z izravnalnimi nasutji ali pa nasutje uporabimo za celo površino.

Med bivalnimi etažami je pomembna tudi zvočna izolacija, zato je smiselno uporabiti materiale, ki izpolnjujejo obe zahtevi (kamena volna, lesna volna, pluta…) ali pa kombinirati material za toplotno izolacijo z materialom za dodatno zvočno izolacijo.

Toplotna izolacija tal na podstrešju

Skozi neizoliran strop proti neogrevanemu podstrešju se izgublja velik del toplote. Če na neogrevanem podstrešju izoliramo tla, preprečimo velik del toplotnih izgub.

Pohodne površine najenostavneje izoliramo z izolacijo iz kamene volne ali ekspandiranega polistirena (EPS), kadar pa želimo prostor uporabiti za shrambo in bi zato želeli tanjšo, a še vedno učinkovito toplotno izolacijo, uporabimo grafitni EPS ali PIR izolacijo. Na tako izolacijo lahko položimo še suhi estrih: pohodno plast iz ivernih, OSB ali mavčnih plošč. Pod izolacijo vedno položimo pravilno zatesnjeno parno oviro/zaporo.

Toplotna izolacija tal na podstrešju

Tla na podstrešju, ki ne bodo pohodna, lahko izoliramo z mehkejšo stekleno volno. Uporabimo enako debelo izolacijo, kot bi jo uporabili za streho. Tudi pod to izolacijo je potrebna parna zapora.

×

Preden dokončamo vašo prijavo...

S klikom na polje »DA« spodaj potrjujete, da do morebitnega preklica sprejemate naša tržna obvestila (od Kalcer d.o.o.) po elektronski pošti. Za namen obveščanja z e-pošto hranimo elektronski naslov, ime in priimek. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Še zadnji korak

Ali nam dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih? Ker se trudimo pošiljati čimbolj kakovostno in za prejemnike zanimivo vsebino, bi želeli meriti odzive na poslana sporočila. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil osebne podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Prijava poteka...

Prosimo, počakajte nekaj trenutkov.