Obloge stropov ali spuščene strope nameščamo iz estetskih razlogov (da poravnamo neravno, surovo površino stropne konstrukcije, da z njimi zakrijmo izolacijo in instalacije) ali funkcionalnih razlogov (izboljšamo požarno zaščito stropne konstrukcije, izboljšamo akustiko prostora, izboljšamo zvočno izolacijo medetažne konstrukcije). V stropno oblogo je lahko vgrajen tudi sistem ogrevanja in/ali hlajenja.

Za dostop v medprostor med spuščenim stropom in nosilno medetažno konstrukcijo so potrebne revizijske odprtine.

Plošče, ki se uporabljajo za stropne obloge in spuščene strope so prirejene posebnim potrebam, ki so odvisne od namembnosti prostora in zahtev uporabnikov. V zahtevnih razmerah, kot so povišana vlaga, agresivne pare ali požarne zahteve, se za stropne obloge lahko uporabljajo tudi drugi materiali – te rešitve so podrobneje predstavljene v poglavjih Akustika, Požar, Mokri prostori

Vogl Toptec zvočno absorpcijski strop z gladko površino
Vogl Toptec zvočno absorpcijski strop z gladko površino

Pričakovane lastnosti stropne obloge

vrsta plošč\lastnosti obloge skupna debelina obloge požarna zaščita zvočna izolacija zvočna absorpcija vlago- odpornost možnost krivljenja trdnost
navadne MK plošče 12,5 mm * * 0 0 ** *
požarne MK plošče 15 do 45 mm *** * 0 0 ** **
posebne požarne plošče 12,5 – 45 mm *** * 0 0 0 *
vlagoodporne požarne MK plošče 15 do 45 mm *** * 0 *** ** **
cementne plošče 12,5 do 25 mm ** ** 0 *** * do ** **
MV plošče 12,5 do 40 mm *** ** 0 *** ** ** do***
trde MK in MV plošče 12,5 do 45 mm *** *** 0 *** ** ***
posebne zvočno izolativne plošče 12,5 mm ** **** 0 0 do *** 0 do * **
perforirane MK plošče 12,5 mm 0 0 *** * 0 0
kompozitne XPS plošče 20 mm 0 0 0 *** *** 0
mineralne plošče 25 mm 0 * *** ** 0 0
lesene plošče 15 mm 0 0 0 do *** 0 0 *
***
zelo primerno
**
primerno
*
pogojno primerno
0
neprimerno
MK
mavčno kartonske plošče
MV
mavčno vlaknene plošče
Objekt – referenca: OŠ ZALOG, glasbena šola Zalog, OŠ IHAN, OŠ LAVRICA, AH VRTAČ, FESTIVALNA DVORANA BLED
objekt - referenca: OŠ Zalog, glasbena šola
objekt-referenca-center-rog
objekt - referenca: Center ROG, foto Nik Rovan

Podkonstrukcije za obloge

Podkonstrukcije za obloge

Podkonstrukcija za stropne obloge je lahko lesena, iz standardnih kovinskih profilov za suhe prostore ali nerjavnih profilov za vlažne prostore. Vrsto konstrukcije izberemo glede na obremenjenost prostorov z vlago. V pomoč nam je standard EN ISO 12944-2:

Pričakovane lastnosti obloge glede na namembnost prostora

Kategorija rjavenja oziroma obremenitev z rjavenjem po ÖNORM EN ISO 12944-2 Trajanje zaščite Primeri za okolja ali prostore (samo informativno)
zunaj znotraj
C1
Nepomembno
Kratko Ogrevani prostori z nevtralno atmosfero (na primer pisarne, trgovine, šole, hoteli)
Srednje
Dolgo
C2
Malo
Kratko Atmosfera z malo onesnaženja – območja podeželja Neogrevani prostori v katerih se lahko tvori kondenzacija na primer: skladišča in športne dvorane
Srednje
Dolgo
C3
Zmemo
Kratko Mestno ozračje in industrijska okolja, zmerna obremenitev z žveplovim dioksidom, obalna območja z malo soli Proizvodni prostori z visoko vlago in z malo onesnaženja zraka na primer: prostori za proizvodnjo živil, pralnice, pivovarne, mlekarne
Srednje
Dolgo
C4
Močno
Kratko Industrijska območja in obalna območja z zmerno prisotnostjo soli Kemični obrati, kopališča, čolnarne nad morsko gladino
Srednje
Dolgo
C5I
Zelo močno (industrija)
Kratko Industrijska področja z veliko vlage in z agresivno atmosfero Prostori in območja s stalnim pojavom kondenzacije in močnim onesnaženjem
Srednje
Dolgo
C5M
Zelo močno (morje)
Kratko Obalna območja in območja z veliko soli Prostori in območja s stalnim pojavom kondenzacije in močnim onesnaženjem
Srednje
Dolgo

Dopolnilni podatki za trajanje zaščite:
l = (low) nizko (2 do 5 let)
m = (medium) srednje (5 do 15 let)
h = (high) visoko (> 15 let)

Pomemben podatek
Trajanje zaščite ni čas garancije temveč časovni interval ko pridejo na vrsto popravila in predelave.

Vir: Rigips Aquaroc Profesionalna izgradnja notranjih prostorov, 2018

Navodila za montažo, podrobne lastnosti posameznih konstrukcij, detajli za izvedbo in primeri popisov so v tehničnih listih posameznih proizvajalcev.

×

Preden dokončamo vašo prijavo...

S klikom na polje »DA« spodaj potrjujete, da do morebitnega preklica sprejemate naša tržna obvestila (od Kalcer d.o.o.) po elektronski pošti. Za namen obveščanja z e-pošto hranimo elektronski naslov, ime in priimek. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Še zadnji korak

Ali nam dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih? Ker se trudimo pošiljati čimbolj kakovostno in za prejemnike zanimivo vsebino, bi želeli meriti odzive na poslana sporočila. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil osebne podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Prijava poteka...

Prosimo, počakajte nekaj trenutkov.