Radon je naravno prisoten v našem okolju, nekje ga je več, drugje ga je manj. Kadar je njihova koncentracija previsoka, radonovi razpadni produkti povzročajo težave našemu dihalnemu sistemu, še posebej pa izpostavljenim rizičnim skupinam, kot so kadilci in otroci. Koncentracija radona v naravi je večja v višjih plasteh ozračja, pod zemljo pa v naših kraških jamah in nekaterih rudnikih.

sevanja-delez-obsevanosti

Delež obsevanosti iz posameznih virov sevanj v Sloveniji (povezava do vira)

V zgradbe vstopa radon iz tal preko netesnih mest, rež in poroznih materialov. Pri novogradnjah je prekomerna obremenitev z radonom redka, saj so ukrepi za zaščito pred radonom enostavni in poceni. Pogostejše težave pa so v starejših zgradbah, ki so postavljene na terenih z veliko prepustnostjo za ta plin. Koncentracijo radona v notranjih prostorih zmanjšujemo z zmanjševanjem zračnega tlaka pod objektom (odzračevanje skozi radonske jaške), tesnjenjem talnih konstrukcij in prezračevanjem.

Kjer z osnovnimi ukrepi preprečevanja vdora radona v prostor ne dosežemo dovolj dobrih rezultatov ali kjer bi bile drugačne izvedbe blaženja težko izvedljive in negospodarne, je smiselno izvesti tesnjenje kletnih konstrukcij. Za tesnjenje lahko uporabimo folijo Ampack Sisalex 871. Ta zaščitna folija je testirana na prehod radona in ob pravilni izvedbi predstavlja za radon nepropustno plast.

Folija Sisalex 871 se kot površinsko tesnilo lahko koristno uporabi za zaščito pred sevanjem radona, predvsem pri sanacijah. Pozornost je treba nameniti stikovanju posameznih trakov folije in pravilni izdelavi prebojev. Na objektih, kjer so vgrajeni izdelki za zaščito pred sevanjem radona, je na ustrezno mesto smiselno namestiti opozorilo, ki uporabnike obvešča o izvedenih ukrepih in lahko prepreči neprimerno ravnanje, odstranitev ali poškodbo zaščite.

V Švici, kjer je zaščita pred radonom vključena v standardne postopke gradnje, je izkušenj z uporabo tovrstne zaščite več in učinkovitost folije Sisalex že potrjena z dolgoletno uporabo. V Sloveniji zakonske regulative, ki bi urejala to področje, trenutno še ni. Če obstaja možnost obremenitve z radonom, se priporoča izvedba ustreznih meritev, ki jih opravijo pooblaščene institucije (ZVD, IJS), in ravnanje v skladu s strokovnimi priporočili (ZVD, ZAG).

S folijo Ampack Sisalex 871 je bilo uspešno izvedenih že več sanacij objektov tudi v Sloveniji.

×

Preden dokončamo vašo prijavo...

S klikom na polje »DA« spodaj potrjujete, da do morebitnega preklica sprejemate naša tržna obvestila (od Kalcer d.o.o.) po elektronski pošti. Za namen obveščanja z e-pošto hranimo elektronski naslov, ime in priimek. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Še zadnji korak

Ali nam dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih? Ker se trudimo pošiljati čimbolj kakovostno in za prejemnike zanimivo vsebino, bi želeli meriti odzive na poslana sporočila. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil osebne podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Prijava poteka...

Prosimo, počakajte nekaj trenutkov.