Kopalnice v domačih in javnih objektih, kuhinje, pralnice, bazeni, industrijski in ostali prostori, ki zahtevajo mokro čiščenje, morajo biti zgrajeni iz vodoodpornih materialov. Do močenja stenskih oblog pa lahko pride tudi zaradi kondenza, ki se pojavlja pri toplotnih mostovih, na neizoliranih vodovodnih ceveh ali zaradi drugih napak na instalacijah. Zato za stene in stenske obloge v takih prostorih uporabljamo materiale, ki ob navlaževanju in močenju ne izgubijo trdnosti. To so predvsem plošče, izdelane s cementnimi vezivi ali plošče iz materialov, ki vode skoraj ne vpijajo (posebne XPS/wedi plošče ipd).

wedi panel shower
wedi panel shower

Poleg vodo-odpornosti, ki omogoča trajno trdnost, je pomembno tudi čim manjše vpijanje vlage. Stropne ali stenske površine, ki niso podvržene neposrednemu stiku z vodo, lahko vpijejo določeno količino vlage. Prevelika količina vlage v ploščah lahko zmehča mavčne plošče, omogoči boljše razmere za razrast plesni, poleg tega pa izrazito povečuje stroške ogrevanja, saj se velika količina energije porablja za sušenje plošč. Zato tudi na mestih, ki niso direktno obremenjena z vodo, uporabljamo impregnirane plošče, ki vpijajo manj vlage.

Kdaj je potrebno uporabiti posebne plošče

 • Kadar pri običajni temperaturi stalna relat.zračna vlaga presega 75%
 • Če v razdobju 24 ur rel.zračna vlaga do 85% traja več kot 10 ur ali če preostalih 14 ur presega 75%
 • Kadar ekstremne vrednosti do 100% rel.zračne vlage trajajo več kot 2 uri v razdobju 24 ur

Vir: Knauf

Primerne plošče in sistemi za mokre prostore so plošče Knauf Aquapanel Indoor, Rigips Aquaroc, Aquafire, wedi, wedi TOP in – pogojno – impregnirane mavčne plošče.

Splošen pregled razredov obremenitve z vlago v skladu z normo B 3692:2014

 • W1 zelo majhna obremenitev z vodo: površine obremenjene s kratkotrajnim učinkom
  mokrega brisanja
 • W2 majhna obremenitev: površine obremenjene s kratkotrajnim učinkom
  mokrega brisanja, pršenja vode in odtekanja vode
 • W3 zmerna obremenitev: površine s pogostim kratkotrajnim učinkovanjem vode, brisanje, pršenje, odtekanje vode
 • W4 visoka obremenitev: površine s pogosto in dlje trajajočo obremenitvijo z vodo, kot je pršenje in polivanje
 • W5 zelo visoka obremenitev: površine s stalnim učinkovanjem vode zaradi škropljenja, brizganja in polivanja / ali zvišana kemična obremenitev
 • W6 zunanje površine: površine, ki se nahajajo na prostem

Ker lahko vlaga prodre tudi skozi oblogo, mora biti proti vlagi in vodi zaščitena tudi konstrukcija. Uporablja se impregniran les ali proti rjavenju zaščitene kovinske profile. Ustrezno korozijsko zaščito konstrukcije lahko določimo s pomočjo tabele po ÖNORM EN ISO 12944-2:

Uvrstitev prostorov v 6 kategorij rjavenja zaradi atmosferskih vplivov po ÖNORM EN ISO 12944-2:

Kategorija rjavenja oziroma obremenitev z rjavenjem po ÖNORM EN ISO 12944-2 Trajanje zaščite Primeri za okolja ali prostore (samo informativno)
zunaj znotraj
C1
Nepomembno
Kratko Ogrevani prostori z nevtralno atmosfero (na primer pisarne, trgovine, šole, hoteli)
Srednje
Dolgo
C2
Malo
Kratko Atmosfera z malo onesnaženja – območja podeželja Neogrevani prostori v katerih se lahko tvori kondenzacija na primer: skladišča in športne dvorane
Srednje
Dolgo
C3
Zmemo
Kratko Mestno ozračje in industrijska okolja, zmerna obremenitev z žveplovim dioksidom, obalna območja z malo soli Proizvodni prostori z visoko vlago in z malo onesnaženja zraka na primer: prostori za proizvodnjo živil, pralnice, pivovarne, mlekarne
Srednje
Dolgo
C4
Močno
Kratko Industrijska območja in obalna območja z zmerno prisotnostjo soli Kemični obrati, kopališča, čolnarne nad morsko gladino
Srednje
Dolgo
C5I
Zelo močno (industrija)
Kratko Industrijska področja z veliko vlage in z agresivno atmosfero Prostori in območja s stalnim pojavom kondenzacije in močnim onesnaženjem
Srednje
Dolgo
C5M
Zelo močno (morje)
Kratko Obalna območja in območja z veliko soli Prostori in območja s stalnim pojavom kondenzacije in močnim onesnaženjem
Srednje
Dolgo

Dopolnilni podatki za trajanje zaščite:
l = (low) nizko (2 do 5 let)
m = (medium) srednje (5 do 15 let)
h = (high) visoko (> 15 let)

Pomemben podatek
Trajanje zaščite ni čas garancije temveč časovni interval ko pridejo na vrsto popravila in predelave.

Vir: Rigips

Na stenah, ki so direktno obremenjene z vodo, je potrebna vodotesna površina. Vodotesnost zagotovimo s tesnilnimi premazi, ki so lahko izdelani na bazi cementa, bitumna, lateksa ipd. Finalna obdelava je običajno iz keramičnih, kamnitih, kovinskih ali iz umetnih materialov. Kljub temu, da so nekateri od teh materialov slabo prepustni za vlago, lahko pride do zamakanja na stikih, prebojih ali ob poškodbah, zato so tesnilni premazi obvezni.

Savne

Domača savna wedi
Domača savna wedi

Domače parne savne ali savne v javnih prostorih morajo izpolnjevati podobne pogoje: površine morajo zagotavljati enostavno vzdrževanje higiene, biti prijetne na otip, cela savna pa naj s svojim videzom poskrbi tudi za estetsko ugodje, ki pripomore k sprostitvi.

Pri konstrukcijskih lastnostih moramo zagotoviti ustrezno zaščito konstrukcije in okoliških prostorov pred paro ter primerno energetsko gospodarnost z dobro izolacijo.

Z že v tovarni oblikovanimi savnami Wedi si vse to zagotovimo, dodatna prednost pa je še enostavna in zato hitra postavitev.

×

Preden dokončamo vašo prijavo...

S klikom na polje »DA« spodaj potrjujete, da do morebitnega preklica sprejemate naša tržna obvestila (od Kalcer d.o.o.) po elektronski pošti. Za namen obveščanja z e-pošto hranimo elektronski naslov, ime in priimek. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Še zadnji korak

Ali nam dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih? Ker se trudimo pošiljati čimbolj kakovostno in za prejemnike zanimivo vsebino, bi želeli meriti odzive na poslana sporočila. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil osebne podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Še več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov.

Prijava poteka...

Prosimo, počakajte nekaj trenutkov.